Presa basarabeană de la începuturi pînă în 1957 :
catalog / Bibl. Municipală B. P. Hasdeu,
Bibl. Publică M. V. Lomonosov ;
ed. îngrijită de  L. Kulikovski ;
alcăt. : M. Şcelcikova. – Ch.: Epigraf, 2002. – 652 p. : il.