A. S. Puşkin şi Basarabia : bibliogr.
/ Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”,
Bibl. Publică „M. V. Lomonosov” ;
ed. îngrijită de  Lidia Kulikovski ;
alcăt. :  I. Strelina. – Ch.: Museum, 1999. – 208 p.