• Doga, Alexandru.  Alfabetul în culori pentru micii cititori /Alexandru Doga. – Ch. : Pontos, 2009. – 16 p.
 • Pentru biblioteca în numele lui M. Lomonosov cu toată aspiraţia sufletului şi respectul Alexandru Doga. Să vă părească Dumnezeu şi să vă inspire în activitatea d-voastră atăt de necesară oamenilor pentru a absorbi lumina lecturii. A. Doga. 16.08.2009 г.
 • Doga  Alexandru – scriitor

***

 • Dumbrăveanu, Victor. La Paris, la neamuri : Jurnal de impresii, note, opinii /Victor Dumbrăveanu. – Ch. : S.n., 2007. 110 p.
 • Cititorilor de la biblioteca Lomonosov cu urări de bine, sucese şi sănătate.  Victor Dumbrăveanu. 9.11.2007 г.
 • Dumbrăveanu, Victor – jurnalist, prozator

***

***

***

***

***

 • Puşkin, A. S. Masaliar / A.S. Puşkin. – K., 2008. – 72 c.
 • Читателям библиотеки им. М. В. Ломоносова. 19. X. 2009. Федор Ангели.
 • Ангели Федор – журналист, политолог, переводчик, экс-посол Республики Молдова в Турции

***

 • Partole, Claudia.  De la facerea lumii citire : tălmăcire versificată a Vechiului Testament / Claudia Partole ; il. de Violeta Diordiev. – Ch. : Universul, 2006. – 80 p.: il.
 • Cu mult drag cititorilor mari şi mici de la biblioteca Lomonosov : Să creşteti mari şi să fiţi ocrotiţi de Cuvănt prim Cuvănt. Cu drad Claudia Partole. 5 decembrie 2011 г.
 • Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă

***

 • Partole, Claudia.  Floarea iubirii… : povestire pentru copii / Claudia Partole. – Ch. : Lyceum, 2010. – 16 p.
 • Pentru floricelele de  biblioteca Lomonosov : o floare a iubirii! C. Partole. 2011 г.
 • Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă

***

***

 • Ţurcanu, Ianoş.  Omul Mării /Ianoş Ţurcanu. – Ch. : Grafema Libris, 2007. – 152 p.
 • Pentru cititorii admirabilei biblioteci «Lomonosov», la aniversarea de 60 de  ani. La mulţi, mulţi ani! Cu simpatie,  Ianoş Ţurcanu. 28. 10. 2008 г.
 • Ţurcanu Ianoş – poet, prozator, sef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chişinău

***

 • Vîlcu, Mihai.  Ploi cu vise / Mihai Vîlcu. – Ch. : ÎS „Moldpres”, 2009. – 116 c.
 • Mai întîi a fost Cuvîntul… Mă închin în faţa celora, care stau la straja lui. Cu drag şi respect, autorul M. Vîlcu.
 • Vilcu Mihai – poet

***

***

на укр. яз.

 • Лозiнська, С.  Ганька : повiстi та вiршi на укр. яз. / C. Лозiнська.– К., 2011. – 130 с.
 • В библиотеку им. Ломоносова от автора. Август. 2011. Светлана Лозинская.
 • Лозинская Светлана – писатель

***

на рус. яз.

***

 • Аникин, В. И.  Гражданское общество в Республике Молдова : состояние, проблемы, перспективы / В. И. Аникин. – К., 2001. – 239 с. – În limba rusă.
 • В дар библиотеке им. М. В. Ломоносова от выпускника Московского Госуниверситета им. М. В. Ломоносова (ф-т журналистики). Несите в народ знания о гражданском обществе! Автор В. И. Аникин. 6. XI. 2009 г.
 • Аникин В. И. – доктор филологических наук, доктор хабилитат политологии, доцент, член Союза  журналистов РМ, ведущий научный сотрудник Института Философии, социологии и политических наук АН РМ

***

 • Аникин, Владимир.  Биобиблиография / Владимир Аникин. – К., 2009. – 25 с. – În limba rusă.
 • В дар русской библиотеке им. М. В.  Ломоносова, сыгравшей важную роль и в моей жизненной судьбе.  Храните «Русский мир» в Молдове. Автор В. И. Аникин. 6. XI. 2009
 • Аникин В. И. – доктор филологических наук, доктор хабилитат политологии, доцент, член Союза  журналистов РМ, ведущий научный сотрудник Института Философии, социологии и политических наук АН РМ

***

 1. Аникин, В. И.  Риторика : курс лекций : учеб. пособие для студ. юрид. фак. / В. И. Аникин. – К., 2001. – 157 с. – În limba rusă.
 2. В дар русской библиотеке им. М. В. Ломоносова от преподавателя риторики в вузах. Живите и Вы по принципу славного Юлия Цезаря : «Пришел, увидел, победил».  Автор В. И. Аникин. 6. XI. 2009 г.
 3. Аникин В. И. – доктор филологических наук, доктор хабилитат политологии, доцент, член Союза  журналистов РМ, ведущий научный сотрудник Института Философии, социологии и политических наук АН РМ

***

 • Афанасиев, Влад.  Судьбы : воспоминания, стихотворения, письма, эссе, дневники / Влад Афанасиев. – К., 2006. – În limba rusă.
 • Bibliotecii „ M. Lomonosov”. V. Afanasiev. 30.X.2009.
 • Афанасиев Влад – поэт

***

 • Благовещенский, Борис.  Живая вода / Борис Благовещенский. – К., 1999. – 54 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова от автора. 2 августа 2009 г.
 • Благовещенский Борис –  поэт, член  Ассоциации русских писателей Республики Молдова

***

 • Босенко, Григорий.  АрхитекторВалентин Войцеховский: профессор, заслуженный деятель искусств МССР / Григорий Босенко. – Ch., 2009. – 48 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. Ломоносова от автора. 29.03.2009. г. Кишинев.
 • Босенко Григорий – международный лауреат и дипломант республиканских, международных выставок и конкурсов в области архитектуры и графического искусства

***

***

 • Бухенко, В. Ф.  Шерпенский плацдарм : Воспоминания / В.Ф. Бухенко. – К. : Б.и., 2007 (F.E.-P. „Tihjgr.Centrala”). – 80 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. Ломоносова от автора. Пусть эта книжонка поможет Вашей работе по патриотическому воспитанию молодежи. В. Бухенко. 22.01.2010.
 • Бухенко В. Ф. – полковник в отставке

***

***

***

***

 • Гамул, Геннадий.  Сад-храм / Геннадий Гамул. – Ростов-на-Дону., 2009. – 58 с. – În limba rusă.
 • Дар библиотеке им. Ломоносова от автора книги «Сад-храм». 5.10. 2010 г.
 • Гамул Геннадий — поэт

***

 • Губогло М. Н.  Молдоване  / отв. ред. М. Н. Губогло, В. А. Дергачев ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН ; Институт культурного наследия АН Молдовы. – М. : Наука, 2010. – 542 с. – (Народы и культура). – În limba rusă.
 • В дар библиотеке русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова. 20.12.2010 г.
 • Губогло М. Н. – историк, этнолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации

***

***

 • Демина, Надежда.  Запятые судьбы : сб. стихотворений / Надежда Демина. М., 2007. – 223 с. – În limba rusă.
 • Русской библиотеке им. М. Ломоносова с любовью  от автора. 16.10.2009 г. Надежда Демина
 • Демина Надежда — поэт, прозаик. Член правления Ассоциации русских писателей Республики Молдова

***

 • Дука, А.  Про любовь и нелюбовь : поэтич. сб. / Алексей Дука. – К., 1997. 115 с. – În limba rusă.
 • Любителям поэтического творчества посвящаю. А. Дука. 22.09.2008
 • Дука Алексей – поэт, журналист

***

«Жизнь сама горячку порет

                    Нам себе не достает» 12 октября 2011 г.

Зуев Виктор – русский поэт, путешественник, эколог, прозаик, публицист

***

***

***

***

 • Кваснюк И.  Университетская тетрадь : стихотворения / Иван Квасюк. – К., 2008. –  64 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова на теплую память от И. Кваснюка
 • Кваснюк Иван – солист Национального театра оперы и балета, народный артист РМ, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств

***

 • Ковальджи К.  С улыбкой, грустью и с любовью : стихи / Кирилл Ковальджи. – К., 2011. – 87 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова от вашего болельщика и земляка. Кирилл Ковальджи. 4.06.2011
 • Ковальджи Кирилл – поэт, прозаик, критик, переводчик

***

***

 • Ковальджи, К. В.  Обратный отсчет : новая книга, стихи и проза / Кирилл Ковальджи. – М.: Изд-во «Книжный сад», 2003. – 416 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. Ломоносова от автора и вашего болельщика. Кирилл Ковальджи. 7.10.2010 г.
 • Ковальджи К. В. – поэт, прозаик, переводчик, критик. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2000 г.)

***

***

***

***

 • Костишар, Валентина.  По кругу земному : стихи / Валентина Костишар. – К. : Инесса,  1999. 43 с. – În limba rusă.
 • Моей любимой и самой  русской библиотеке имени моего земляка М. В.  Ломоносова от автора с любовью. 18. X. 2009. В. Костишар.
 • Костишар Валентина – поэт, член Союза писателей России и Молдовы, правления Ассоциации русских писателей Молдовы

***

 • Костишар, В.Букет для Пушкина : стихи / Валентина Костишар. – К. : Инесса, 1999. 43 с. – În limba rusă.
 • Моей любимой русской библиотеке  Ломоносова в дар с любовью от автора-читателя. 3. X. 2008. В. Костишар.
 • Костишар Валентина — поэт, член Союза писателей России и Молдовы, правления Ассоциации русских писателей Молдовы

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

 • Кушнир, Елена.  Белый мяч / Елена Кушнир. – К. : ARC, 2005. – 80 с. – În limba rusă.
 • С любовью и благодарностью библиотеке им. М. В. Ломоносова. Автор. 30 января 2010 г.
 • Кушнир Елена – писатель, режиссер

***

 • Кушниренко, Виктор.  Бессарабская весна А. С. Пушкина. 1821 год : стихотворения, поэмы, дневник, записки, письма, автографы, рисунки поэта с сопроводительными текстами, комментариями В. Ф. Кушниренко / Виктор Кушниренко. – Ch. : Vector. – 2007. – 208 с. – În limba rusă.
 • Библиотеки им. М. В. Ломоносова, К 60-летию, от автора и Русской общины Республики Молдова. Пушкинского вдохновения и успехов! Автор. г. Кишинев.
 • Кушниренко Виктор Филиппович — публицист, журналист, автор ряда книг и  многочисленных статей, ученый секретарь Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, председатель Пушкинского общества Республики Молдова. «Om emerit» Молдовы. Член Союза журналистов Молдовы

***

 • Кушниренко, В.  В саду моем… : Пушкинский букварь / Виктор Кушниренко. – К. : Vector,  2004. – 72 с. – În limba rusă.
 • Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова и ее хранителям, читателям. Идите пушкинской тропой и радуйтесь духовному обновлению своих сердец и душ.  Автор. 8 сентября 2010 г.
 • Кушниренко Виктор Филиппович — публицист, журналист, автор ряда книг и многочисленных статей, ученый секретарь Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, председатель Пушкинского общества Республики Молдова. «Om emerit» Молдовы. Член Союза журналистов Молдовы

***

 • Кушниренко, В.  В саду моем… : Пушкинский букварь /Виктор Кушниренко. – К. : Vector, 2004. – 72 с. – În limba rusă.
 • С юных лет, читатель, иди Пушкинской тропой и будь счастлив во все дни. Автор. 11 февраля 2009 г.
 • Кушниренко Виктор Филиппович — публицист, журналист, автор ряда книг и многочисленных статей, ученый секретарь Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, председатель Пушкинского общества Республики Молдова. «Om emerit» Молдовы. Член Союза журналистов Молдовы

***

***

 • Лабунский, Анатолий.   СмертьКлеопатры или молдавские морские рассказы  / Анатолий Лабунский. – К. : «Elan Inc»  SRL, 2010. – 168 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова подарившей мне прекрасную встречу с читателями. А. Лабунский. 5.11.2010 г.
 • Лабунский Анатолий –  член Ассоциации русских писателей РМ. Мастер прикладного искусства

***

***

 • Логачев, В.  Шинель моя солдатская : сб. рассказов / Владимир Логачев. – Ch. : Grafic-Design, 2008. – 120 с. – În limba rusă.
 • Уважаемому коллективу библиотеки Ломоносова – хранилища русской культуры Автор Владимир Логачев. 30 июня  2009 г.
 • Логачев Владимир Герасимович — писатель, деятель культуры

***

***

 • Лупашко, Михаил.  Однажды в Молдове /Михаил Лупашко. – К., 2001. – 60 с. – În limba rusă.
 • Библиотека им. Михайло Ломоносова от Михайло Лупашко! На память с наилучшими пожеланиями! 13.03.2011 г.
 • Лупашко Михаил – общественный деятель, публицист, литератор

***

 • Мединский, Владимир.   О русской демократии, грязи и «тюрьме народов» /Владимир Мединский. – изд. 4-е, испр. и допол. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. – 624 с. – (Мифы о России). – În limba rusă.
 • Библиотеке русской литературы и культуры от автора. В. Мединский. 28.05.2010 г.
 • Мединский  Владимир – профессор МГИМО, доктор политических наук, Депутат Государственной Думы РФ

***

 • Митченко, Г. С.  Санкт-Персоградский  ренессанс : стихотворения /Геннадий Митченко. – пос. Персиановский, 2007. – 72 с. – În limba rusă.
 • Дар читателям и писателям, работникам библиотеки им. М. В. Ломоносова от автора этой книги с наилучшими пожеланиями в работе и творчестве. 5.10.2010 г.
 • Митченко Геннадий Сергеевич – поэт, Президент Международной организации «Экологическая лига»

***

***

***

***

 • Морозов, Андрей.  С думой о Родине : избранное.  – Санкт-Петербург, 2005. – 200 с. – În limba rusă.
 • Дорогим читателям библиотеки им. М.В. Ломоносова г. Кишинева. С неизменным почтением от автора. Андрей Морозов.
 • Морозов Андрей Андреевич — поэт, литературный сотрудник Некоммерческого партнерства поддержки литераторов «Родные просторы»

***

 • Мосионжник, Л.  Антропология цивилизаций : курс лекций /Леонид Мосионжник. К. : Высш. антрополог. шк., 2006. 467 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова в дар от автора. 28. 09. 2007г.
 • Мосионжник Леонид Аврамович — преподаватель кафедры культурной антропологии университета «Высшая Антропологическая школа», ответственный секретарь журнала „Stratum plus”

***

***

 • Назария, Сергей.  Холокост : страницы истории : на территории Молдовы и в прилегающих областях Украины, 1941-1944) / Сергей Назария ; Гос. ин-т междунар. отношений Респ. Молдова. Ассоц. Евреев Молдовы – бывших узников фашистских гетто и концлагерей. Славян. Ун-т РМ. – К., 2005. – 304 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке имени М. В. Ломоносова от автора.
 • Назария Сергейдоктор политических наук, руководитель Центра стратегического анализа и прогноза «EST-VEST», Республики Молдова

***

***

***

 • Николаев, Дмитрий. Сыновья большой реки : кн. стихов /Дмитрий Николаев. – K. : Grafiс – Design, 2010. – 264 с. – În limba rusă.
 • В дар доброму другу русских авторов библиотеки им. М. В. Ломоносова от одного из страждущих литераторов. 15.12. 2010. Дмитрий Николаев.
 • Николаев Дмитрий – поэт, член Союза писателей Российской Федерации и  Республики Молдовы

***

***

***

 • Пилецкая, Виктория.  Репейник : поэзия ; проза / Виктория Пилецкая. Тирасполь, 2004. 136 с. – În limba rusă.
 • Виктория с интересом и благодарностью моим коллегам по перу и читателям библиотеки им. Ломоносова. 13 сентября 2008 год.
 • Пилецкая, Виктория – поэтесса

***

 • Пилецкая, В.  Узоры : стихи, проза, переводы / Виктория Пилецкая. Тирасполь, 2007. 68 с. – În limba rusă.
 • Б-ке им. Ломоносова. Автор с прекрасными воспоминаниями о тех многих поэтических встречах и публикациях в г. Кишиневе. 13 сентября 2008 г.
 • Пилецкая, Виктория – поэт

***

 • Пожар, С.  Анекдоты от Пожара : Ловись рыбка /Сергей Пожар. – Ch. : Ruxanda, 2005. – 40 с. – În limba rusă.
 • Работники библиотеки имени М. В. Ломоносова доверчиво воспринимают мои рыбацкие байки о невероятных уловах, хотя добычи моей ни разу не видели и пока так и не попробовали. Поэтому я угощаю их этим сборником анекдотов, собранных на берегах озер и рек. И желаю, чтобы на их удочку просветительства попадались не только самые заядлые читатели, но и начинающая молодежь! С. Пожар, азартный  рыбовод. 2008 г.
 • Пожар Сергей  — музыковед, композитор, педагог, журналист

***

***

***

***

 • Поляков, Станислав.  Солнцеворот : проза /Станислав Поляков. – К., 2005. – 396 с. – În limba rusă.
 • Хранительнице славных русских традиций гуманизма, человеколюбия – библиотеке  Ломоносова от автора. 29.06.2011 г.
 • Поляков Станислав – поэт, член Союза журналистов РМ

***

 • Рудягина, Олеся.  Дуэт в подземном переходе : стихи /Олеся Рудягина. – К. : Ruxanda, 1998. – 125 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке  М.  Ломоносова  — удивительному дому, где встречаются единомышленники, добрым хранительницам этого не гаснущего очага – с  уважением и надеждой на будущие встречи Авторы Олеся Рудягина и Сергей Сулин. 20.11.1999. Удачи всем
 • Истинному центру русской культуры — библиотеке  Ломоносова с  любовью и благодарностью. Олеся Рудягина и Сергей Сулин. 23 сентября 2008 г.
 • Рудягина Олеся Геннадьевна —  член СП России, СП Молдовы, председатель  Ассоциации русских писателей Республики Молдовы

***

 • Рудягина, Олеся. Год Дракона : стихи / Олеся Рудягина ; график Сергей Сулин. –  К. : Инесса,  2000. – 112 с. – În limba rusă.
 • Нашему верному надежному другу — библиотеке имени М. В. Ломоносова с  любовью. Авторы Олеся Рудягина и Сергей Сулин. 23.09.2008 г.
 • Рудягина Олеся Геннадьевна —  член СП России, СП Молдовы, председатель  Ассоциации русских писателей Республики Молдовы

***

***

 • Руссо, Мариэтта.  Храм : стихи /Мариэтта Руссо. Ch. :  Pontos, 2008. 108 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. Ломоносова c любовью. Автор  Мариэтта Руссо. 24.10.2008 г.
 • Руссо Мариэтта — поэтесса

***

***

***

***

 • Северин-Берегеля, Ольга.  Сказания падшего ангела /Ольга Северин-Берегеля. – Ch.: «Dedrigo-Vis» SRL, 2006. – 240 с. – În limba rusă.
 • Читателям библиотеки им. Ломоносова в дар от автора. 10 апреля 2009 г.
 • Северин-Берегеля Ольга – поэт

***

 • Стоgoff  И. 13 месяцев / Илья Стоgoff. – М. : Астрель: АСТ ; Владимир: ВКТ, 2010. – 288 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке Ломоносова от автора.
 • Стоgoff Илья – писатель, журналист, лауреат премий «Писатель года», «Человек года», «ТелеДебют», «Человек Книги»

***

 • Сундеев, Николай.  Свечение дня : стихи /Николай Сундеев. Сан-Франциско, 2002. 111 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. Ломоносова от автора с наилучшими пожеланиями. 16 сентября 2007 г. Сан-Франциско.
 • Сундеев Николай — поэт, прозаик, член Союза писателей Молдовы, член СП СССР, член американского отделения Международного ПЕН-Клуба. С 1994 г. Живет в США (Сан-Франциско),   работает главным редактором газеты „Кстати”

***

 • Тодось, Галина.  «Знакомых столько лиц…» / сост. Галина Тодось, Валентина Грабовская. Ch. : Universitas, 1992. 191 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова с огромным уважением и благодарностью. Авторы – составители:  Г. Тодос.  20 апреля 1995
 • Трудолюбивому коллективу библиотеке им. М. В. Ломоносова с пожеланием (слегка перефразируя Поэта):

                                                           Хоть редко,

                                                           Хоть бы в месяц раз

                                                           В музее нашем видеть Вас.

                                                                        Составитель Галина Тодос. 10. 02.2008.

Тодось Галина Григорьевна – научный сотрудник  Дома-музея «А.С. Пушкин»

***

 • Тодось, Галина.  «Поэта тихий дом» : Краткая летопись дома-музея А.С. Пушкина /Галина Тодось. Ch. :  Pontos, 2008. 16 с. – În limba rusă.
 • Замечательным труженицам библиотеке им. М. В. Ломоносова с пожеланием частых встреч на Пушкинской тропе – автор Галина Тодось 10. 02. 2008.
 • Тодось Галина Григорьевна – научный сотрудники Дома-музея «А.С. Пушкин»

***

 • Тодось, Г. Г.  «Я верую в пророчества пиитов» : мысли и афоризмы /Галина Тодось. – К.,  2007. – 172 с. – În limba rusă.
 • Любимой библиотеке им. М. В. Ломоносова – пусть вашим читателям всегда будут полезны советы Гения – с уважением Галина Тодось.
 • Тодось Галина Григорьевна – научный сотрудники Дома-музея «А.С. Пушкин»

***

***

 • Устиян, И.  Пушкин : экономическое право «Дубровского» И. Устиян. – К. : Картя Молдовей, 2009. – 52 с. – În limba rusă.
 • В фонд книг библиотеки русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова. С наилучшими пожеланиями от автора. И. Устиян. 11.03.2009 г.
 • Устиян И. – доктор экономики, доцент кафедры политической экономии и истории экономических учений Молдавской Экономической Академии

***

 • Устиян, И.   Пушкин и политэкономия : от революционного романтизма к экономическому реформизму : культурный институционализм. Т. 1 /И. Устиян. – К. : Картя Молдовей, 2004. – 488 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. М. В. Ломоносова. С глубоким уважением от автора. И. Устиян. 5.12.2009
 • Устиян И. – доктор экономики, доцент кафедры политической экономии и истории экономических учений Молдавской Экономической Академии

***

 • Устиян, И. Экономические концепции Петра Великого и Дмитрия Кантемира /И. Устиян. – К. : Картя Молдовей, 2008. – 92 с. – În limba rusă.
 • В фонд книг библиотеки русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова. Автор И. Устиян 11.03.2009
 • Устиян И. – доктор экономики, доцент кафедры политической экономии и истории экономических учений Молдавской Экономической Академии

***

 • Харламов, Юрий.  Мир вещей :книга миниатюр /Юрий Харламов. – К. : «Ruxanda», 1999. – 72 с. – În limba rusă.
 • На добрую память библиотеке им. М. В. Ломоносова. Ю. Харламов. 16.03.2009 г.
 • Харламов Юрий Петрович — литератор, член Союза писателей РФ, член Международного сообщества писательских союзов, член Союза журналистов СССР, зам. Председателя Ассоциации русских писателей Республики Молдовы

***

 • Харламов, Юрий.  Искренне Ваш… : пародии, эпиграммы, перефразы /Юрий Харламов. – К. : «Ruxanda», 2000. – 80 с. – În limba rusă.
 • Доброму другу библиотеке им. М. В. Ломоносова – на долгую память. Ю. Харламов. Кишинев. 16.03.2009 г.
 • Харламов Юрий Петрович — литератор, член Союза писателей РФ, член Международного сообщества писательских союзов, член Союза журналистов СССР, зам. Председателя Ассоциации русских писателей Республики Молдовы.

***

 • Харламов, Юрий.  Смех  без границ : книга пародий и эпиграмм /Юрий Харламов. Ch. : «Inversia», 2007. 104 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке им. Ломоносова – пусть в жизни всегда будет место для улыбки! Ю. Харламов. Кишинев. 23.09.2008 г.
 • Харламов Юрий Петрович — литератор, член Союза писателей РФ, член Международного сообщества писательских союзов, член Союза журналистов СССР, зам. Председателя Ассоциации         русских писателей Республики Молдовы

***

 • Харламов, Юрий.  Мысли вскачь : кн. пародий /Юрий Харламов. К. : «Инесса», 2006. 112 с. – În limba rusă.
 • Читателям библиотеки им. М. Ломоносова – хорошего настроения! Ю. Харламов. Кишинев. 23.09.2008 г.
 • Харламов Юрий Петрович — литератор, член Союза писателей РФ, член Международного сообщества писательских союзов, член Союза журналистов СССР, зам. Председателя Ассоциации         русских писателей Республики Молдовы

***

***

 • Чембарцева, Виктория.  Тебе : стихи /Виктория Чембарцева. – К. : Б. и., 2010. – 144 с. – În limba rusă.
 • Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова от автора. С пожеланиями умной и вдумчивой читательской аудитории. Вика. 7.10.2010 г.
 • Чембарцева Виктория – поэт, писатель.  Лауреат международных литературных конкурсов

***

***

***

 • Чупринин, С.  Русская литература сегодня : Зарубежье /Сергей Чупринин. – М. : Время, 2008. – 784 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке имени Ломоносова с наилучшими пожеланиями всем сотрудникам, читателям, друзьям от автора. С. Чупринин. 7.10. 2008 г.
 • Чупринин Сергей Иванович — главный редактор журнала „Знамя”, Президент Академии русской современной словесности, доктор филологических наук, профессор

***

 • Чупринин, Сергей.  Прямая речь. Заметки о гражданственности поэзии наших дней / Сергей Чупринин. – М. : Знание, 1988. – 64 с. – În limba rusă.
 • Библиотеке имени Ломоносова, эта гостья из прошлого. Дружески С. Чупринин. 7.10. 2008 г.
 • Чупринин Сергей Иванович — Главный редактор журнала „Знамя”, Президент Академии русской современной словесности, доктор филологических наук, профессор

***

 • Шатохина, Елена. Улитка и ангел : роман /Елена Шатохина. – Ch. : Inessa, 2003. – 320 c. – În limba rusă.
 • Рада подарить свою книгу библиотеке им. М. Ломоносова в знак уважения к ее стремлению быть на уровне времени – с веком наравне! Елена Шатохина.
 • Шатохина Елена Михайловна  – писательница, журналистка

***

***